Vår oppgave

Oppfølgingstjenestens (OT) oppgave er å arbeide for at all ungdom som tilhører vår målgruppe skal få tilbud om opplæring, arbeidstrening  eller annet kompetansegivende tiltak. Vi gir derfor utdannings- og yrkesveiledning.

Oppfølgingstjenestens oppgave For å ha rett til våre tjenester, må du ha rett til videregående opplæring og være mellom 16 og 21 år. I tillegg må et av følgende punkter passe for deg inneværende skoleår:

  • Du har takket nei til videregående opplæring.
  • Du tar ut et venteår eller friår.
  • Du har ikke søkt om skoleplass eller læreplass.
  • Du har sluttet på skole eller i et læreforhold.

Oppfølgingstjenesten gir råd og veiledning om utdanning- og yrkesvalg. Målet er å få en formell kompetanse som studie- og eller yrkeskompetanse. Dersom du er i en slik situasjon, vil vi gjerne at du tar kontakt.
Du finner din rette OT – kontakt her.

Mer informasjon om oss finner du på utdanning.no