Hva kan OT gjøre for deg?

Gjennom kartlegging og veiledning kan OT tilby deg informasjon og råd om opplæring. OT hjelper ungdommen med å velge utdanning og yrke basert på sine interesser og selvinnsikt.

Når du kommer til din OT- veileder kartlegger vi din situasjon. Vårt hovedfokus er opplæring, så vi prøver så langt det er mulig å få på plass en formell videregående kompetanse og opplæring for deg.

Vi tar utgangspunkt i hvordan din situasjon er nå, hva du ønsker deg, og hvilke tiltak man kan sette i gang som kan føre frem til en formell kompetanse for deg.

Vi gir også råd, veiledning og informasjon om arbeidsmarkedet.

Vi følger deg opp og passer på dine skolerettigheter, så lenge du er i vår målgruppe.