Yrkeskompetanse

Elever, yrkeskompetanseÅ ha yrkeskompetanse vil si at man er utdannet til å utøve et yrke. Ved å velge programområder fra de 9 yrkesfaglige utdanningsprogrammene i videregående skole, kan du oppnå forskjellige former for yrkeskompetanse.

Yrkeskompetanse kan oppnås både med og uten fag- eller svennebrev.

Opplæring i de såkalte lærefagene fører fram til fag- eller svennebrev, etter avlagt fag- eller svenneprøve. I lærefag foregår opplæringen både i skole og bedrift over totalt fire år eller mer. Les mer under opplæring i bedrift.

Opplæring i de fagene som ikke hører inn under lærefagene, fører fram til yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev. Yrkesutdanningen er lagt opp som tre års opplæring i skole, ofte med innlagte praksisperioder.

Innenfor flere fagområder gir yrkeskompetanse deg grunnlag for videre utdanning på fagskole. Fag- eller svennebrev gir grunnlag for videre utdanning for å ta mesterbrev.                                                            

Med påbygging til generell studiekompetanse kan du oppnå generell studiekompetanse.