Hvilke muligheter finnes ?

 OT hjelper ungdom med å finne andre alternativer til formell kompetanse.

Vi samarbeider med blant annet NAV om arbeidstrening basert på kartlegging, samtaler og veiledning. Arbeidstreningen skal være direkte knyttet mot et fremtidig opplæringsløp. OT følger opp ungdommen i arbeidstrening, og vi jobber for at arbeidstreningen skal kunne føre frem til et opplæringsløp, læreplass eller en opplæringskontrakt.

Finn ut mer om fagutdanning i Rogaland Fylkeskommune

OT  koordinere også et tverretatlig samarbeid for ungdommen. Vi samarbeider med andre instanser slik at ungdommen får de tiltak som er nødvendig for at livssituasjonen kan endres til det bedre for ungdommen.

Vi gir råd og informasjon til ungdommen og foresatte hvor de skal ta videre kontakt.