Vårt lovgrunnlag

Norges lover - Vårt lovgrunnlag

Opplæringsloven

Opplæringsloven kapittel 3 for videregående opplæring i skole sier blant annet dette:

  • Ungdom som har fullført grunnskole eller tilvarende har etter søknad rett til tre (3) års heltids opplæring i den videregående skole, og hele retten gjelder ut det skoleåret som starter det året du fyller 24 år. 
  • Retten til Oppfølgingstjenesten gjelder ut det skoleåret som du fyller 21 år i.
  • Den som har fullført og bestått fag-og yrkesopplæring som en del av sin ungdomsrett, har etter søknad rett til ett (1) år påbygg til generell studiekompetanse. Det samme gjelder andre som har fullført og bestått innen utgangen av det året de fyller 24 år.

 Her er et par viktige lenker: