Studiekompetanse

 

StudiekompetanseOppfølgingstjenesten kan gi veiledning om hvordan du kan oppnå studiekompetanse.

Generell studiekompetanse er det faglige grunnlaget for å søke opptak til universiteter og høyskoler. Ved opptak til noen studieprogrammer er det i tillegg krav om spesielle fag fra videregående skole.

Studiekompetanse i seg selv gir ingen garanti for at du kommer inn, du må også ha gode nok karakterer i henhold til de krav som universitetet eller høyskolen stiller. Noen studier stiller i tillegg krav om spesiell studiekompetanse, det vil si at du må ha hatt spesielle fag.

Generell studiekompetanse kan oppnås på ulike måter:

  • Fullført og bestått 3-årig videregående opplæring fra et studieforberedende utdanningsprogram.
  • Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig studieprogram og Vg3 påbygg til generell studiekompetanse.
  • Fagbrev eller svennebrev og følgende fag: Norsk, engelsk, samfunnsfag, historie, matematikk og naturfag.
  • Fylte 23 år eller mer i opptaksåret og minst 5 års kombinasjon av yrkespraksis og utdanning og følgende fag: Norsk, engelsk, samfunnsfag, historie, matematikk og naturfag.

Mer informasjon om ordningene finner du hos samordna opptak.