Midt-Rogaland med deler av Stavanger


Jan Øyvind Snørteland

       

Fagleder

       

E-post: jan.oeyvind@snorteland@rogfk.no
Telefon: 51 92 33 20                                                                                     Mobil: 959 74 405

       

 

Kirsti Ruud

Gaute Svindland  

 

Fagkoordinator i OT

OT- koordinator  

 
E-post: kirsti.ruud@rogfk.no E-post: gaute.svindland@rogfk.no  
Telefon: 51 92 24 55 Telefon: 51 95 5114  
Mobil: 976 32 874 Mobil: 919 11 924  
Ansvarsområde: Deler av Stavanger og Glidelåsen  Ansvarsområder: Deler av Stavanger og Fagopplæringen  
     

Solveig V. Meling

Monica Mannes

Signe Andressen

OT-veileder

OT- veileder

OT-veileder

E-post: Solveig.meling@skole.rogfk.no E-post: Monica.mannes@skole.rogfk.no E-post: signe.andressen@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 36 63 Telefon: 51 74 01 02 Telefon: 51 71 84 24
Mobil: 958 11 326 Mobil: Mobil: 976 29 162
Ansvarsområde: Deler av Stavanger Ansvarsområde: Forsand, Stand, og Hjelmeland Ansvarsområde: Sola og deler av Stavanger
     

Anders Innvær

Elisabeth Klette

 

OT- veileder

OT- veileder

 

E-post: anders.innver@skole.rogfk.no E-post: elisabeth.klette@skole.rogfk.no  
Telefon:51 92 30 33 Telefon: 51 71 84 71  
Mobil: 975 71748 Mobil: 450 46 051  
Ansvarsområder: Randaberg, Finnøy, Rennesøy,. Kvitsøy og deler av Stavanger Ansvarsområder: Sola og deler av Stavanger