Hvem kan bruke OT?

 

ElevOT arbeider med og for all ungdom som har rett til videregående opplæring. Retten gjelder ut det skoleåret som du fyller 21 år i.

Ansatte i OT skal kontakte ungdom i målgruppa og være behjelpelige med å formidle tilbud om videregående opplæring,  eller andre tiltak som er kompetansegivende. Tiltak og opplæring skal på best mulig måte føre fram til formell kompetanse.

Tjenesten som tilbys er gratis og utarbeides i samarbeid med ungdommene. Ansatte i OT har taushetsplikt.

OT samarbeider med flere instanser (kommunale, fylkeskommunale, statlige) og kan koordinere tiltak sammen med dem som også har et ansvar  for ungdom i samme målgruppe. 

OT gir tilbud til ungdom som har rett til videregående opplæring etter § 3-1 og som:

  •  Ikke er i opplæring eller i arbeid
  •  Ikke har søkt videregående opplæring
  •  Ikke har tatt imot elev- eller læreplass
  •  Har avbrutt opplæringen før den er ferdig
  •  Har avbrutt lærekontrakt eller opplæringskontrakt
  •  Er i arbeid, men har fortsatt rett til videregående opplæring. 
  •  Har tapt opplæringsretten som følge av vedtak om bortvisning for resten av skoleåret

Hvem skal du ta kontakt med?

OT finnes i hele Rogaland fylke. Ta kontakt med den OT –veileder som er oppført i den regionen du bor i. 

Du finner din OT- veileder her