Lovfestet rett

Ungdomsrett (lovfestet rett for ungdom)

Ungdom som har gjennomgått grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har lovfestet rett til videregående opplæring.* Ungdomsretten gjelder ut det skoleåret som begynner det året du fyller 24 år.

Hva innebærer ungdomretten?

 • Ungdomsretten gir deg rett til tre års videregående opplæring, eller flere år hvis opplæringstiden som er fastsatt i læreplanen, er lengre.
 • Når du søker Vg1, skal du oppgi tre alternative utdanningsprogram i prioritert rekkefølge. Du har rett til plass på ett av disse.
 • Du har rett til skoleplass i det fylket hvor du er bostedsregistrert ved søknadsfristens utløp, men ikke rett til plass ved en bestemt skole.
 • Etter gjennomgått Vg1 har du rett til to års videregående opplæring innen et programområde som bygger på det utdanningsprogrammet eller programområdet du har valgt, men du har ikke rett til å få det programområdet du prioriterer høyest. Hvilke programområder du får tilbud om det andre og tredje året, er avhengig av tilbudet i hjemfylket ditt. Karakterene dine kan avgjøre om du kommer inn der du ønsker.
 • Dersom du har fullført og bestått yrkesfaglig opplæring, har du rett til ett års påbygging til generell studiekompetanse (se eget avsnitt nedenfor).

Ungdomsretten gir deg også i noen tilfeller rett til ekstra opplæringstid

 • Rett til utvidet opplæringstid for deg som har spesialundervisning
 • Rett til utvidet opplæringstid ved omvalg – det vil si at du kan ombestemme deg én gang og velge et nytt utdanningsprogram eller programområde i løpet av opplæringen.

* Ungdomsretten gjelder også ungdom som har fullført videregående opplæring i et annet land, men som ikke får godkjent denne opplæringen i Norge.

Rett til påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse, fagbrev og svennebrev

Du har rett til ett års påbygging til generell studiekompetanse etter at du har fått yrkeskompetanse (med eller uten fag-/svennebrev) når disse to vilkårene er oppfylt:

 1. Du har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring innen utgangen av det året du fyller 24 år.
 2. Du har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring i 2014 eller senere.

Du kan ta påbygging til generell studiekompetanse innenfor ungdomsretten eller voksenretten. Vær oppmerksom på at reglene for støtte fra Lånekassen er forskjellige for de som har ungdomsrett og de som har voksenrett. 

Påbygging innenfor ungdomsrett: Innen utgangen av året du fyller 24 år

Når du avslutter Vg3 påbygging til generell studiekompetanse innen utgangen av det året du fyller 24 år, får du opplæringen innen ungdomsretten.

 • Bestemmelsen om at hele ungdomsretten må være tatt ut i løpet av fem, alternativt seks år, gjelder altså ikke her.
 • Dette gjelder også deg som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring uten ungdomsrett (for eksempel fordi den var brukt opp eller tapt).

Påbygging innenfor voksenrett: Etter fylte 24 år

Får du ikke tatt påbygging til generell studiekompetanse innen utgangen av det året du fyller 24 år, har du rett til å ta påbyggingsåret innenfor voksenretten.