Ikke mist skoleplassen din

Husk å svare på tilbud om skoleplass og evt. tilbud om ventelisteplass på:  www.vigo.no.
(hvis du ikke har lagt inn automatisk svar da du søkte)
Bruk Min Id slik du gjorde da du søkte om skoleplass. 

Du kan også bruke smart- telefon

Første inntak er 6. juli.
Andre inntak er 24 juli. 

Dersom du er bortreist kan du legge inn forhåndsvar at du takker ja til skoleplassen og evt. tilbud om ventelisteplass frem til 1. juli.

Ikke mist skoleplassen din!