Privatisteksamen

Privatisteksamen er for deg som ønsker å ta opp igjen fag fra før, eller for deg som tar fag på egen hånd. Eksamen blir avholdt to ganger i året. Rundt november/desember og mai/juni. Fristen for å melde seg opp er 15.september for høsten og 1. februar til våren. HUSK at de ikke er meldt opp før du har betalt eksamensavgiften innen fristen. Det er ikke mulig å melde seg opp eller betale eksamensavgiften etter disse datoene. 

Det varierer litt når PrivatistWeb åpner for oppmelding til eksamen. Det er vanlig å åpne opp omtrent en måned før fristen.

Du finner mer info om www.privatistweb.no

Har du Ikke vurdering ( IV ) og/ eller stryk (1) i fag fra videregående? Hvis du tar privatisteksamen har du mulighet for å bestå din videregående opplæring. Ta kontakt med din OT veileder hvis du ønsker orientering om muligheter for faglig hjelp før eksamen. Du må selv betale eksamensavgiften, men veiledning før eksamen i regi av OT er gratis for deg. Ønsker du nærmere informasjon om eksamen må du ta kontakt med Privatistkontoret på tlf: 51 92 10 75 eller på E-post: privatist@rogfk.no. Minst fem dager får oppmeldingsfristen utløper.